big-title

 

o-nama

Trkulja Consulting osnovan je 2010. godine. Osnovna delatnost firme je konsalting u oblasti uspostavljanja/implementacije, održavanja i unapređivanja menadžment sistema:

 • Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001
 • Sistem ekološkog menadžmenta (zaštita životne sredine) – ISO 14001
 • Sistem menadžmenta bezbednosti hrane – FSSC 22000 (Food Safety Systems Certification), IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium), HACCP, ISO 22000:2005
 • Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih (zdravlje i bezbednost na radu) – OHSAS 18001
 • Sistem menadžmenta bezbednošću informacija – ISO 27001
 • Sistem kontrole nadzornog lanca – FSC CoC

Trkulja Consulting prema potrebama i zahtevima klijenata formira timove konsultanata koji poseduju kompetentnost koja odgovara obimu i sadržaju projektnog zadatka. Lično iskustvo konsultanata u ovim poslovima veće je od 10 godina. U tom razdoblju stečena su praktična iskustva na uvođenju sistema u organizacijama različitih veličina i delatnosti, od malih i srednjih preduzeća do velikih preduzeća.

Razvijeni su sopstveni programi konsaltinga, modeli dokumentacija (procedura, obrazaca, upustava…) kojima se kroz kurseve i radionice kod klijenata, ujedno i, implementira sistem.

Sertifikati koje dugo godina poseduju naši klijenti potvrđuju da saradnja sa Trkulja Consluting ima za rezultat usklađenost rada preduzeća sa zahtevima standarda, kao i da su naši klijenti na najbolji mogući način utvrdili svoje potrebe i očekivanja od konsultanata.

usluge

ISO:9001

Utvrđuje kriterijume za sistem menadžmenta kvalitetom. Ovaj standard se zasniva na brojnim principima upravljanja kvalitetom, među kojim su snažno fokusiranje na kupca, motivacija i angažovanje top menadžmenta, procesnom pristupu i kontinuiranom poboljšanju.

ISO:14001

Utvrđuje kriterijume za sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Ovaj standard ne navodi uslove za uticaj na životnu sredinu, ali mapira okvir koji kompanija ili organizacija može da prati da uspostavi efikasan sistem upravljanja životnom sredinom.

ISO: 22000

Sistem upravljanja bezbednošću hrane. Standard postavlja zahteve za sistem upravljanja bezbednošćuhrane i mapira šta organizacija treba da učini da pokaže svoju sposobnost da kontroliše opasnosti koje utiču na bezbednost hrane kako bi se osiguralo da je bezbedna.

HACCP

Sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. Njegova primena podrazumeva poštovanje standardnih operativnih procedura i uputstava kojima se smanjuju rizici po bezbednosti hrane.

IFS food

Medjunarodni standard za hranu. IFS Hrana je standard za sertifikaciju kompanija koje obrađuju hranu ili kompanijama koje pakuju prehrambene proizvode. IFS Hrana se primenjuje samo kada se proizvod “obrađuje” ili se njime “rukuje”, ili ako postoji opasnost od kontaminacije proizvoda tokom primarnog pakovanja.

BRC food

Globalni standard zasnovan na Britanskom maloprodajnom konzorcijumu (BRC) za hranu. Može da se koristi za bilo kakve operacije prerade hrane u kojima se hranom rukuje, hrana se obrađuje ili pakuje. Ovaj standard pomaže da uspostave dobre proizvođačke prakse, tako da se proizvedu bezbedni proizvodi koji zadovoljavaju potreban nivo kvaliteta za klijenta.

CE MARK

Sertifikacija proizvoda po evropskim standardima. CE znak je deklaracija proizvođača da proizvod ispunjava zahteve važećih direktiva Evropske komisije.

OHSAS 18001

BS OHSAS 18001 je međunarodni standard koji postavlja zahteve za zaštitu zdravlja i dobru praksu bezbednosti na radu za bilo koje veličine organizacije . On daje smernice za kreiranje zdravstvenog i bezbednosnog okvira vaše organizacije – što vam omogućava da uključite sve relevantne kontrole i procese u jedan sistem upravljanja.

BS 7799/ISO 27001

Upravljanje sistemom bezbednosti informacija. Standard formalno odredjuje sistem upravljanja koji ima za cilj da uvede informacionu sigurnost pod eksplicitnu menadžment kontrolu.

FSC CoC

FSC je Savet za upravljanje šumama koji vrši medjunarodnu sertifikaciju za drvo iz održivih šuma. FSC Chain of Custody (CoC) sertifikacija omogućava kompanijama da označi svoje proizvode FSC, što zauzvrat omogućava korisnicima da identifikuju i izaberu proizvode koji podržavaju odgovorno upravljanje šumama.

ISCC

ISCC je prva priznata sertifikaciona šema za biomasu i bioenergiju, i daje obavezne parametre za sve zemlje članice EU, za održivu proizvodnju i obradu biomase u okviru direktive o obnovljivoj energiji. ISCC može primeniti za sertifikaciju svih vrsta biomase i bioenergije , kao i za proizvode na bazi biomase u prehrambenoj, hemijskoj i industriji hrane.

FSSC 22000

FSSC Sistem je dizajniran da pruži kompanijama u prehrambenoj industriji FSMS sertifikaciju (FSMS – Sistem upravljanja bezbednošću hrane) koja je priznata od strane Globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI). Priznanje GFSI obezbeđuje svetsko priznanje i prihvatanje od strane proizvođača hrane i trgovaca. FSSC 22000 definiše zahteve za integrisane procese koji funkcionišu zajedno sa ciljem da kontrolišu i smanje opasnosti po bezbednost hrane.

case-study

CASE STUDY 1

Domaći proizvođač iz oblasti mesne industrije

IZAZOV

 • Veliki multinacionalni trgovinski lanac iz Evrope, koji posluje i na tržištu Srbije, zahteva od industrije mesa iz Srbije da, ukoliko želi da proizvodi robnu marku za trgovinski lanac, se sertifikuje u skladu sa zahtevima IFS standarda (medjunarodni strandard za hranu)
 • Industrija mesa zahteva visok nivo pruženih usluga od strane konsultantske kuće, kako bi odgovorila na zahteve IFS standarda uz održavanje postojećih sertifikata za ISO 9001 i HACCP

REŠENJE

 • Industrija mesa i konsultantska kuća izgradili su snažno partnerstvo koje omogućava svakom da napreduje.
 • Konsultantska kuća razume izazove i porebe Industrije mesa, i tome prilagođava svoje konsultantske usluge.
 • U roku definisanom od strane klijenta, konsultantska kuća pripremila je industriju mesa za sertifikaciju IFS sisema.

PREDNOSTI

 • Konsultantska kuća je u mogućnosti da zadovolji potrebe Industrije mesa za pripremu za sertifikaciju sistema iz oblasti medjunarodnog standarda za hranu zahvaljujući multi kvalifikovanim konsultantima.
 • Industrija mesa je u mogućnosti da zadovolji sve uslove trgovinskog lanaca za proizvodnju robne marke, uz istovremnu implementaciju sis tema menadžmenta u skladu sa zhtevima IFS standarda.

CASE STUDY 2

Domaći proizvođač – izvoznik proizvoda od drveta

IZAZOV

 • Domaći proizvođač – izvoznik proizvoda od drveta, želi da izvozi u Evropu. Da bi mogao da ostvari prodor na evropsko tržište, domaći Proizvodjač proizvoda od drveta želi da markira svoje proizvode znakom FSC.
 • Proizvodjač proizvoda od drveta zahteva konsultantske usluge od strane Konsultantske kuće, sa ciljem implementacije FSC CoC standarda, što će omogućiti da kupci prepoznaju da proizvodjač podržava odgovorno upravljanje šumama.

REŠENJE

 • Proizvođač proizvoda od drveta i konsultantska kuća grade snažno partnerstvo koje omogućava nadogradnju i u budućem periodu.
 • Konsultantska kuća prilagođava svoje konsultantske usluge konkretnim zahevima Proizvodjača proizvoda od drveta i priprema ga za proces sertifikacije prema zahtevima FSC CoC standarda.

PREDNOSTI

 • Konsultantska kuća priprema Proizvođača drveta za sertifikaciju sistema iz oblasti medjunarodnog standarda za održivo drvo – FSC CoC zahvaljujući multi kvalifikovanim konsultantima sposobnim da zadovolje konkretne potrebe Klijenta.
 • Proizvođač drveta u mogućnosti je da označi svoje proizvode sa znakom FSC, i da iste izvozi na evropsko tržište, uz istovremnu implementaciju sis tema menadžmenta u skladu sa zhtevima FSC CoC standarda. Proizvodi sa oznakom FSC konkurentni su na evropskom tržištu, jer kupci znaju da proizvodjač podržava odgovorno upravljanje šumama.
Informacione tehnologije

Ako već posedujete računarsku mrežu i potrebna su vam odgovarajuća unapređenja ili vam je neophodno održavanje servera i klijentskih računara, mi vam možemo pružiti kompletnu uslugu održavanja Vaše mreže.

Projektovanje računarskih mreža je složen posao koji zahteva dobro planiranje, a sve prema željama i potrebama klijenata u cilju stvaranja optimalnog i komfornog radnog okruženja.

Pružamo usluge kompletnog servisiranja računara rešavajući uzrok kvarova i problema koji je nastao, kako bi ste se što pre nesmetano vratili radu na Vašem računaru.

Zadovoljstvo klijenata,smanjenje troškova i prednost u odnosu na konkurenciju prioriteti su svake firme koja se bavi IT tehnologijom.

Usluge IT savetovanja pružamo Vam u skladu sa potrebama vase firme, a sve u cilju smanjivanjatroškova ipovećanja efikasnosti rada.

Digitalni Marketing

Marketing proizvoda ili usluga koji koristi digitalne kanale kako bi stigao do potrošača. Ključni cilj je da se promovišu brendovi kroz razne oblike digitalnih medija.

Digitalni marketing prevazilazi internet marketing i uključuje kanale koji ne zahtevaju korišćenje interneta. To uključuje mobilne telefone (i SMS i MMS), marketing društvenih medija, reklamiranje na web sajtovima, marketing na pretraživačima, kao i bilo koji drugi oblik digitalnih medija.

Većina stručnjaka veruje da “digitalni” nije samo još jedan kanal za marketing. To zahteva novi pristup marketingu i novo razumevanje ponašanja potrošača. Na primer, to zahteva da kompanije analiziraju i kvantifikuju vrednost preuzimanja aplikacija na mobilnim uređajima, tvitove na Tvitter-u, lajkove na Facebook-u i tako dalje.

klijenti
 • vinarija-coka
 • avala-ada
 • gold-prima
 • moritz-eis
 • grakom-sn
 • velvet
 • team-cad
 • lct-plus
 • maxi-protein
 • ava-amovic
 • nami
 • corn
 • ndk
 • ses
 • kimtec
 • pekara-simic
 • lesaffre
 • paxel
 • Real Knitting
 • Alfa Prime
 • Tašmajdan
 • Čačanska jabuka
 • Fagace Wood
 • Imperial Buildings
 • Mustang
 • Tipografik Plus
kontakt
KONTAKTIRAJTE NAS
Ljermontovljeva 7Tel: +381 11 3863-541Mob: +381 63 364-246
11000 BeogradFax: +381 11 3863-541E-mail:dejan@trkulja.biz

Vaše ime:

Vaš email:

Predmet:

Poruka:

Kompanija:

Adresa:

Kontakt osoba: